Den sidste nye urneplæne

Gilleleje nye kirkegård har 3 urneplæner. Den to sidste nye befinder sig oven for trappen til venste og til højre lige før flagstangen. Denne her til højre er næsten lige taget i brug så her er der mange muligheder for at vælge et sted.

Beskrivelse af gravstedsområdet:

Området er et fællesareal udlagt i græs uden egetlig markering af gravstedet udover stenen og et eventuelt bed.

Området med tilhørende gravsteder passes af kirkegården.

Gravstedet kan indeholde 6 urner.

Der skal opsættes én gravsten.
Der kan yderligere nedlægges en gravsten i græsset.

Der kan etableres et bed foran stenen (det gør kirkegården) hvori der må plantes blomster.

Der må ikke plantes flerårige planter og bedet må ikke omkranses af sten o.lign.

Du kan være med ved urnenedsættelsen.

Gravstedet kan fornyes ved udløb.

Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, vedligeholdelse og grandækning:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 4.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 6.200,-