Urnefælles
En lille fælles afdeling for urner med 8 gravsteder. Der er p.t. ét ledigt gravsted.


Området med tilhørende gravsteder passes af kirkegården.

Gravstedet kan indeholde 4 urner.

Der skal opsættes én gravsten.

Kirkegårdens personale etableres et bed foran stenen hvori der må plantes blomster o.lign.

Du kan være med ved urnenedsættelsen.

Gravstedet kan fornyes ved udløb.


Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, vedligeholdelse og grandækning:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 4.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 6.200,-