Skovkirkegård
I skovkirkegården er der forskellige muligheder- men kun til urner.
Urne i Staudebed.

Ønsker man en sten uden bed, - men ikke i græs,-  er dette løsningen.

-- Der skal opsættes en sten. Stenen skal sættes med en vis hældning for at være synlig i beplantningen.

- Stenen må højst måle 50cm  x 50cm og mindst 25cm x 25cm.

- Gravstedet måler ca. 130cm x 130cm men er ikke afgrænset i siderne.

- Der kan nedsættes 4 urner.

- Her må ikke nedgraves planter eller blomster. Vaser og potter må anvendes.
  Der må nedgraves løgvækst.

- Gravstedet erhverves for 10 år og kan fornyes efter fredningsperioden.

- Kirkegårdens personale vedligeholder området.

Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Gravsted uden bed:
Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, og vedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 3.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 5.200


Urne med opret sten i jordbed

Ønsker man en sten med bed er dette løsningen.

- Der skal opsættes en sten.

- Stenen må højst måle 50cm x 50cm og mindst 25cm x 25cm.

- Gravstedet måler ca. 130cm x 130cm men er ikke afgrænset.

- Der kan nedsættes 4 urner.

- Her må gerne plantes etårige planter og sommerblomster.

- Gravstedet erhverves for 10 år og kan fornyes efter fredningsperioden.

- Kirkegårdens personale vedligeholder området.

Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Gravsted med bed:
Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, vedligeholdelse og grandækning:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 4.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 6.200,-


Urne med opret sten i græs

Ønsker man en sten uden bed er dette løsningen.

-- Der skal opsættes en sten.

- Stenen må højst måle 50cm x 50cm og mindst 25cm x 25cm.

- Gravstedet måler ca. 130cm x 130cm men er ikke afgrænset.

- Der kan nedsættes 4 urner.

- Her må ikke nedgraves planter eller blomster. Vaser og potter må anvendes.

- Gravstedet erhverves for 10 år og kan fornyes efter fredningsperioden.

- Kirkegårdens personale vedligeholder området.

Priser 2019:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Gravsted uden bed:
Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, og vedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 3.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 5.200


Urne med plænesten

Ønsker man  en sten som er nedlagt i græsset er dette løsningen.

-- Der skal nedgraves en pladesten i niveau med græsset.

- Stenen må højst måle 60cm x 60cm og mindst 25cm x 25cm.
 Bogstaverne skal ved nedhuggede og ikke påsatte.

- Gravstedet måler ca. 130cm x 130cm men er ikke afgrænset.

- Der kan nedsættes 4 urner.

- Her må ikke nedgraves planter eller blomster. Vaser og potter må anvendes.

- Gravstedet erhverves for 10 år og kan fornyes efter fredningsperioden.

- Kirkegårdens personale vedligeholder området.

Priser 2019:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Gravsted uden bed:
Erhvervelse inkl. urnenedsættelse, og vedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 3.800,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 5.200