Kistegravsted
Kistegravsted - her en dobbelt grav til 2 kister.
Det traditionelle kistegravsted med en ryghæk, sidehæk - og i de fleste tilfælde - en forhæk i tuja.

Kistegravsteder kan have forskellige størrelser, -  alt efter hvor mange kister gravstedet skal kunne indeholde.

Gravstedet måler ca. 250cm x 250 cm. hvis det er en dobbeltgrav.

Her kan man selv anlægge gravstedet eller kirkegårdens personale kan gøre det mod betaling.

Det er frivilligt om der opsættes gravsten som dog ikke må være større end 1 m i højden.

Man er med til at sænke kisten i jorden.

Der kan også nedsættes urner i gravstedet.
Der kan nedsættes op til 6 urner pr. kisteplads.

Man skal selv renholde gravstedet eller der kan indgåes aftale med kirkegården.

Kirkegårdens personale klipper hækken.

Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse til kiste inkl. gravning og hækvedligeholdelse:

Enkelgrav:
For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 8.300,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 17.300,-

Dobbeltgrav:
For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 11.900,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 27.100,-