Plade i plæne til kister

Dette område er forbeholdt kistebegravelse.

Gravstedet er udlagt i græs.

Gravstedet måler ca. 250cm x 125cm men er ikke afgrænset.

Der skal nedlægges en pladesten i niveau med græsset.

Der må ikke plantes på gravstedt. Vaser og potter må anvendes

Der kan leveres 2 stk vaser i plast til nedgravning.

Gravstedet kan fornyes efter udløb af fredningsperioden.


Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse inkl. gravning og vedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 14.500,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 23.400,-