Hvilke aftaler kan du indgå med kirkegården
Du kan indgå forskellige aftaler med kirkegården.
Vi kan tilbyde  følgende:

- Anlægsopgaver.
- Renholdelse.
- Plantning af årstidens blomster - som f.eks. stedmoder, påskeliljer og isbegonia.
- Granpyntning.

Der er 2 forskellige måder at indgå aftaler når vi ser bort fra anlægsopgaver, - som altid er på regning.

Den første mulighed er ved at indgå aftale om betaling ved en årlig regning.
Her skal der forventes en årlig prisreggulering. Aftalen kan altid ændres eller opsiges, - dog skal det foregå inden regningen betales, da aftalerne betales forud.*

Den anden mulighed er at indgå en såkaldt Legataftale som er en aftale der betales forud for en bestemt periode f.eks. 30 år for en kistegrav eller 10 år for en urnegrav.
Aftalen kan indgåes på alle tidspunkter men kan ikke opsiges. Aftalen skal følge gravstedets udløb, forstået sådan at aftalen ikke kan løbe længere end erhvervelsen af gravstedet. I denne aftale kan også medtages blomster og granpyntning.
Aftalen vil også omfatte en udvidet vedligeholdelse af gravstedet som f.eks. pålægning af perlegrus og udskiftning af udgåede eller forvoksede planter uden beregning for dig.

Vi kan ikke påtage os at vande blomster vi ikke selv har plantet.


* = BEMÆRK AT AFTALERNE PÅ ÅRSREGNING ÆNDRES TIL FORUDBETALING. Det betyder at der er udsendt 2 regninger i 2012. En bagud for 2011 og en yderlige i efteråret 2012 for ydelser i  året 2012. Regningen i 2013 vil så gælde for ydelser i 2013.

BEMÆRK: Nye takster og beregninggrundlag fra 1. januar 2013