Kirkegårdenes indretning
Gilleleje kirkegård består faktisk af 3 kirkegårde.
Den gamle kirkegård
Den Gamle kirkegård - som er rundt om kirken på Hovedgaden. Den del som er tæt på kirken og ned til Østergade er den ældste del. Den del som er hen imod skibshallerne er tillagt senere.

Den gamle kirkegård er tæt besat med meget få ledige pladser og derfor er  den forbeholdt dem der er bosidende i sognet. På de øvrige kirkegårdsafdelinger kan alle blive begravet eller nedsat.

Den "nye" kirkegård
Den Nye kirkegård - som ikke er så ny endda, - er beliggende bag Gilleleje skole med adressen Rostgårdsvej 9.
Første etape op til trappen blev indviet i 1924. I 1960´erne blev næste etape taget i brug og i 1970´erne kom urneafdelingen og urnefællsgraven til. Først i 1980´erne blev urneplænen bag flagstangen indviet. 
I 2005 blev urneplænen til venstre for midtergangen og den anonyme kistefællesgrav taget i brug.
I 2011 blev den sidste nye urneplæne til højre for midtergangen taget i brug.


Skovkirkegården
Skovkirkegården - Er den sidste nye afdeling som blev indviet i 2006. Den er beliggende ved siden af den nye kirkegård bag beboelseshuset med takkerne på gavlene. Denne bygnng var tidligere præstegård. Skovkirkegården er en del af den tidligere præstegårdshave.