Traditionelt urnegravsted
Der findes forskellige afdelinger af urne grave. Her er den største afdeling.
Urnegrave
Det traditionelle urnegravsted med en tuja ryghæk, sidehæk af buksbom og en stenkant foran.

Gravstedet måler ca. 130 cm x 130 cm.

Der kan nedsættes 4 urner i gravstedet.

Her kan man selv anlægge gravstedet eller kirkegårdens personale kan gøre det mod betaling.

Det er frivilligt om der opsættes gravsten som dog ikke må være større end 50cm x 50 cm.

Man kan være tilstede ved urnenedsættelsen.

Man skal selv renholde gravstedet eller der kan indgåes aftale med kirkegården.
 
Kirkegårdens personale klipper hækken.

Priser 2022:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse inkl. urnenedsættelse og hækvedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 1.600,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 3.000,-

En ny afdeling til urner

En ny afdeling med urnegravsted med en tuja ryghæk, sidehæk af buksbom og en stenkant foran.

Gravstedet måler ca. 130 cm x 90 cm.

Bemærk at der kun kan nedsættes 3 urner i dette gravsted.

Her kan man selv anlægge gravstedet eller kirkegårdens personale kan gøre det mod betaling.

Det er frivilligt om der opsættes gravsten som dog ikke må være større end 50cm x 50cm.

Man kan være tilstede ved urnenedsættelsen.

Man skal selv renholde gravstedet eller der kan indgås aftale med kirkegården.
 
Kirkegårdens personale klipper hækken.

Priser 2019:
(Se "Generelt om priser" i menuen)

Erhvervelse inkl. urnenedsættelse og hækvedligeholdelse:

For medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 1.600,-
For ikke medlemmer af folkekirken: Ca. kr. 3.000,-